Systemy przeciwpożarowe

stolarka-aluminiowa

O zabezpieczeniach przeciwpożarowych, a także systemach oddymiających należy pamiętać już przy projektowaniu budynku. Ściany przeciwpożarowe, okna oddymiające czy drzwi dymoszczelne to rozwiązania, które dzięki postępowi technologicznemu potrafią chronić zdrowie i życie ludzi. Abakus oferuje Państwu systemy oddymiające i przeciwpożarowe, które pozwalają na wykonanie różnorodnych elementów zabudowy odpowiedzialnych za organizację w budynkach stref pożarowych oraz gwarantujących odpowiednie warunki do ewakuacji osób. W zakres powyższych rozwiązań wchodzą zarówno produkty, które są konstrukcyjnie powiązane z grupą systemów okienno-drzwiowych jak także te, które bazują na fasadowych systemach ryglowo-słupowych. Odporność na ogień takiego typu konstrukcji mieści się w klasach od EI15 do EI120 w zależności od wymagań dla konstrukcji pionowych, natomiast dla dachów mieści się w klasie REI30/RE30.

stolarka-aluminiowa

Okna i klapy oddymiające stanowią produkty, które również należą do grupy rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo dla osób podczas pożaru. Opierają się na podstawowych systemach okienno-drzwiowych serii MB oraz na rozwiązaniach dachowych lub też odchylnych okien, które stosowane są wyłącznie w konstrukcjach fasadowych. Abakus oferuje jeszcze jedno ciekawe rozwiązanie z punktu widzenia projektowania stref przeciwpożarowych, a mianowicie możliwość łączenia ze sobą różnych konstrukcji przy zachowaniu odpowiedniej klasy odporności na ogień. Za przykład można podać m.in. drzwi systemu MB-78EI wbudowane w fasadzie. Konstrukcja wykonana w powyższy sposób może mieć klasę EI30 lub EI60. Podobna możliwość wbudowania drzwi MB-78EI istnieje w systemie ścianek MB-118EI.

Do grupy produktów, które odpowiadają za bezpieczeństwo użytkowników budynków w trakcie pożaru należą takie rozwiązanie jak:

  • system MB-78EI, który obejmuje wewnętrzne i zewnętrzne przegrody przeciwpożarowe stałe oraz drzwi przymykowe w klasach EI15 do EI90,
  • ściany przeciwpożarowe bezszprosowe MB-78EI w klasach EI30 oraz EI60,,
  • drzwi przeciwpożarowe przesuwne automatycznie MB-78EI DPA w klasie EI15 i EI30,
  • system okien przeciwpożarowych MB-86EI w klasie EI30,
  • system MB-118E pozwalający na wykonywanie przegród przeciwpożarowych o odporności ogniowej klasie EI120,
  • fasadowe systemy słupowo-ryglowe: MB-SR50N EI oraz ściana przeciwpożarowa MB-SR50 EI w klasach EI30 do EI60,
  • przeszklone dachy przeciwpożarowe w klasie REI30 / RE30, bazujące na systemach fasad słupowo-ryglowych,
  • drzwi dymoszczelne MB-45D w klasie Sm i Sa.